Utvecklande ledarskap

Ledarskap handlar främst inte om att leda andra. Det handlar om att leda sig själv. Ledarskapet påverkas mycket av omedvetna processer vilket kan vara mycket kostsamt och förenat med stort lidande.

Genom insikter om sig själv och sina omedvetna reaktioner lär man sig förstå andra människor. Det gör dig till en bättre ledare som får saker och ting gjorda på ett mer effektivt och produktivt sätt.

Relationskliniken erbjuder:
·      Konsultativa samtal (individ/grupp)
·      Mindful Tapping™, en verkningsfull metod för att hantera omedvetna processer

Det går utmärkt att arbeta över nätet med hjälp av verktyget Zoom eller Teams

Kontakta Relationskliniken här för ytterligare info.