Sorgbearbetning

Sorg är en stressreaktion på grund av en förlust. Det kan vara en älskad människas bortgång, skilsmässa, förlust av ett arbete, flytt till annan ort, sjukdom med mera.

Det svåra är att ställas inför en situation som är oåterkallelig med en saknad av det man haft tidigare. Syftet med sorgbearbetning är att minska stressreaktionen så att man kan återkalla minnena utan att stressreaktionen uppstår. Då blir det lättare att gå vidare och se det förflutna med tacksamhet.

Relationskliniken erbjuder:
·      Samtal
·      Mindful Tapping™ en verkningsfull metod vid alla stressreaktioner

Det går utmärkt att arbeta över nätet med hjälp av verktyget Zoom eller Teams.

Kontakta Relationskliniken här för ytterligare info.