Konflikthantering

Konflikt är en relation i obalans. Ofta tror vi att konflikter kräver två parter men man kan stå i konflikt med sig själv som individ. Då rör det sig om upplevelsen av diskrepans mellan den man vill vara och den man är.

Sociala konflikter kommer ur olika syn på strukturella faktorer som till exempel ekonomi, hur vi organiserar vårt liv och kulturella frågor som beteendemönster, normer med mera. Det gäller såväl i privatlivet som arbetslivet.

Konflikter triggar gärna igång det autonoma nervsystemets försvarsreaktion som kan fördjupa konflikten. Vi kan motverka denna reaktion genom ökad kunskap och förhållningssätt som ser konflikt som en utvecklingsmöjlighet istället för ett skyttegravskrig.

Konflikt kan leda till mobbning, stressreaktioner med sjukskrivning som följd eller utveckling av sundare arbetssätt och ledarskap, produktivare arbetsgrupper och minskade kostnader och lidande. Konflikter blir mycket kostsamma om man inte hanterar dem konstruktivt.

Relationskliniken hjälper dig/er att hantera:
… konfliktens landskap.
… intrapersonell konflikt – relationen till sig själv.
… att förstå interpersonell konflikt – relationen till sammanhanget.
… konflikt i ett tidsperspektiv: Dåtid – Nutid – Framtid

Relationskliniken erbjuder:
·      Samtal
·      Föreläsningar/workshops
·      Mindful Tapping™ en verkningsfull metod vid alla stressreaktioner

Det går utmärkt att arbeta över nätet med hjälp av verktyget Zoom eller Teams.

Kontakta Relationskliniken här för ytterligare info.