Tjänster


Ingenting varar för evigt – inte ens det som är jobbigt.

Arbetsgivare vet att sjukskriven personal är mycket kostsam. Mellan 70 000 – 1000 000 kr kan det kosta i bortfall per år och person. Att förebygga psykosocial ohälsa på arbetet är lönsamt.

Se direktlänkar nedan.

Det är normalt att någon gång i livet drabbas av stressreaktioner, nedstämdhet, depression eller ångest. När problemen upptar en stor del av ens liv behöver man guidning för att hitta en väg ut. Tjänsterna riktar sig till enskilda, par, chefer och arbetsgrupper.

Kontakta oss här.