Organisationsutveckling

Samspelet mellan individ och grupp är avgörande om man vill nå en hållbar ekonomi i verksamheten. Dagens unga förväntar sig att få vara med och utveckla både sig själva och verksamheten. Att hitta en effektiv balans mellan struktur och kultur är grunden för en hälsosam organisation.

Relationskliniken erbjuder:
·      Konsultativa samtal (individ/grupp)
·      Föreläsningar/workshops
·      Mindful Tapping™, en verkningsfull metod för att hantera omedvetna processer på individnivå för att kunna agera konstruktivt i en grupp.

Det går utmärkt att arbeta över nätet med hjälp av verktyget Zoom eller Teams

Kontakta Relationskliniken här för ytterligare info.