Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter på Relationskliniken i Östergötland EF (Enskild firma)

För Relationskliniken i Östergötland är din personliga integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och adress utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Relationskliniken i Östergötland EF:s verksamhet är Henrik Lund, Bäckalundsvägen 8, 617 34 Skärblacka, personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter men även uppgifter som rör aktuellt kundärende. Ärendedata kan komma att användas i forskningssyfte. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras (slås ihop) på övergripande nivå och är anonym. Relationskliniken i Östergötland behandlar inte enskilda individers personnummer. Endast företags organisationsnummer är aktuellt för behandling. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund och för att uppfylla regler i lagar och avtal.

Kontaktformulärdata
På vår hemsida finns ett kontaktformulär där du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (så kallad ”Form data”) är till exempel: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder datan i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (t.ex. svara på frågor, skicka nyhetsbrev eller dylikt).

Loggfiler
När du använder Internet från din mobila enhet eller dator, vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, så kallade loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i din dator/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

Cookies
På vår webbplats används cookies (kakor), det vill säga små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare.

Egna cookies
Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Webbanalys
Vi kan komma att samla in statistik över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Relationskliniken i Östergötland använder de personuppgifter du lämnar för kontakter avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler eller part som operativt kompletterar Relationskliniken i Östergötland i sitt arbete till kund. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Vissa uppgifter kan på grund av lagstiftning, till exempel bokföringslag eller skattelag, behöva sparas länge.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Henrik Lund (info@relationskliniken.se), som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Övriga kontaktuppgifter finns angivna på hemsidan.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.