Varmt välkommen till RELATIONSKLINIKEN i Östergötland


Jag hjälper dig hitta ditt inre jag, som ger dig styrkan att hantera livet

Är du osäker på vad ditt behov är, eller kanske rädd för att ta kontakt för att det är jobbigt att ta itu med det som smärtar? Då har du något gemensamt med alla som har det jobbigt. Det är en fullt naturlig reaktion från "autopiloten" (hjärnan) som vill hjälpa dig att leva och överleva. Autopiliten är designad att spara energi vilket var viktigt då, för 50 00 år sedan. Det gör att den tycker förändringar är jobbiga, oavsett om det är hälsosamt eller inte. Den behöver ditt medvetna jag´s guidning för att hitta trygga sätt att ta itu med de utmaningar du upplever.

Med mig får du trygg hjälp att hantera det du upplever.

 

Både privatpersoner och arbetsgivare är välkomna!

Jag erbjuder:

  • Trygg stresshantering i arbetsliv och privatliv. 
  • Jag är ditt stöd - i kris, akut stressreaktion, trauma, depression, utmattningssyndrom, i relationsutveckling för par, föräldrar - barn, vid konflikter, i chefshandledning.
  • Konsultativt arbete för att utveckla hälsosamma verksamheter tillsammans med chefer och  personal.
  • Samtal på distans med  Teams eller Zoom.

Efter en fil. kand. inom beteendevetenskap med inriktning på organisation och arbetslivsvetenskap studerade jag vidare på magisternivå. Genom ständig utveckling och kurser har jag förfinat mina möjligheter att hjälpa människor att tackla livets prövningar.

Mina erfarenheter sträcker sig från offentlig och privat till ideell sektor. Från operativa till ledande befattningar. I de flesta fallen har jag arbetat med stöd till människor i utveckling och kris, allt från enskilda privatpersoner och par till personal samt chefshandledning. Jag har även arbetat med socialt och ekonomiskt utsatta människor samt sjukskrivna. Senast inom företagshälsovård.

Tillsammans med mina livserfarenheter kan jag ge dig verktyg att hantera det du upplever.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige vilket ökar behovet av konstruktivt stöd på individ och organisationsnivå. Därför är jag glad att kunna erbjuda mina tjänster till dig som känner behov av stöd oavsett om problemet ligger på privat eller professionell nivå.

Välkommen!

Henrik Lund

Senior Behavior specialist, Relationskliniken i Östergötland