Om


Hej!

Efter att ha arbetat med stöd till människor under många år välkomnar jag dig nu till RELATIONSKLINIKEN i Östergötland.

Efter en fil. kand. inom beteendevetenskap med inriktning på organisation och arbetslivsvetenskap studerade jag vidare på magisternivå. Genom ständig utveckling och kurser har jag förfinat mina möjligheter att hjälpa människor att tackla livets prövningar. Bland annat är jag certifierad i Mindful tapping™. Läs mer om Mindful Tapping under länken Allmänt.

Mina erfarenheter sträcker sig från offentlig, privat till ideell sektor. Från operativa till ledande befattningar. I de flesta fallen har jag arbetat med stöd till människor i kris. Jag har bland annat arbetat med socialt och ekonomiskt utsatta människor samt sjukskrivna.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige vilket ökar behovet av konstruktivt stöd på individ och organisationsnivå. Därför är jag glad att kunna erbjuda mina tjänster till dig som känner behov av stöd oavsett om problemet ligger på privat eller professionell nivå.

Jag har ett brett nätverk av proffs som kan komplettera mina tjänster vid behov.

Välkommen!

Henrik Lund

Ägare av Relationskliniken i Östergötland